موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

تبیین منطق مظفر

تبیین منطق مظفر

تبیین منطق مظفر نویسنده: الیاس عارفی موضوع: منطق انتشارات: انوار التوحید قم تاریخ چاپ: اول، پاییز 1401 ویژگی های رعایت شده در این کتاب: 1.تبیین مفهومی و ساده از متن. 2.بیان مثال برای هر مطلب جدید (چه درون متن و

ادامه مطلب »