موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

اعجاز قرآن

اعجاز قرآن از دیدگاه بیانی و تشریعی و علمی

اعجاز قرآن از دیدگاه بیانی و تشریعی و علمی موضوع: معرفت شناسی نویسنده: سمیه محسنی نیا چاپ: اول، تابستان 1401 انتشارات: انوار التوحید قم ویراستار: جواد نادری چاپ: بوستان کتاب چکیده: مهم‌ترین و اساسی‌ترین پایه و زیر‌بنا برای بنای رفیع

ادامه مطلب »