موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

چلچراغ سلوک شرح مبسوط رساله عرفانی لب اللباب منتشر شد

کتاب «چلچراغ سلوک» شرح مبسوط حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمد صالح کمیلی خراسانی بر رسالۀ عرفانی «لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب» از تألیفات علامه آیت‌الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی است. موضوع این رساله تهذیب اخلاق بر مبنای سیر و

ادامه مطلب »