موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

کتاب محفل جهان اندیشه

کتاب محفل جهان اندیشه در بوته نقد

کتاب محفل جهان اندیشه در بوته نقد نویسنده: علی شیر شاکریان موضوع: فلسفه ، نقد مکتب فلسفی تاجیکستان ویراستار: الیاس عارفی تاریخ چاپ: اول، تابستان 1401 انتشارات: انوار توحید قم چکیده: مباحث کتاب حاضر نقدی است بر افکار بنیادین محفل

ادامه مطلب »