موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

علل دین‌گریزی جوانان

نویسنده: منوره سادات جعفری موضوع: زندگی مذهبی ویراستار: جواد نادری تاریخ چاپ: اول، 1402 انتشارات: انوار توحید قم چکیده: دین مجموعه‌ای از عقاید، قوانین و مقرراتی است که هم به اصول فکری و هم به اصول گرایشی بشر نظر دارد

ادامه مطلب »