موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

آموزش رسانه توحیدی

آموزش رسانه توحیدی

موسسه تحقیقاتی پویندگان انوار توحید برگزار می‌کند: 1. چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم؟ شرکت در دوره مذکور، نیاز به ابزار خاصی ندارد، فقط با داشتن گوشی هوشمند امکان شرکت در دوره فراهم است. 2. شیوه آموزش دوره

ادامه مطلب »