موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

نقش خمس در فقر زدایی

نقش خمس در فقر زدایی

نقش خمس در فقر زدایی نویسنده: محسن عارفی موضوع: خمس و فقر زدایی تاریخ چاپ: اول، 1400 انتشارات: انوار توحید چکیده: هدف خداوند متعال از وضع خمس و زکات، حل مسأله فقر و تامین حداقل معیشت خانوارهای نیازمند بوده است.

ادامه مطلب »