موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

لزوم احرام در مواقیت پنج گانه

لزوم احرام در مواقیت پنج گانه

لزوم احرام در مواقیت پنج گانه نویسنده: اکرم محمدلوتحقیق و تصحیح: جواد نادریموضع: فقه(حج)تاریخ چاپ: اول، تابستان 1401انتشارات: انوار توحیدچکیده: حج تمتع در اعمال حج، از مهمترین اعمال است که در طول عمر هر کس یک بار بر او واجب

ادامه مطلب »