موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

با سلام

فرم ثبت شکایات و پیشنهادات در راستای خدمت به شما مراجعه کنندگان گرامی و مرتبطین با موسسه تحقیقاتی پویندگان انوار توحید تهیه گردیده است.

قسمت مربوط به ثبت ایمیل و شماره تلفن به صورت اختیاری است اما با توجه به بررسی نظرات شما و پاسخگویی خواهشمندیم در صورت تمایل ایمیل یا شماره تلفن خود را به جهت ارتباط بعدی ثبت نمایید.

قبلا از دغدغه شما در ثبت شکایات و ارائه پیشنهادات شما سپاسگزاریم.

بی شک از نظرات شما در رفع نقص ها و ارتقا خدمات استفاده خواهیم کرد.