موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

شرح کتاب چهل حدیث

شرح کتاب چهل حدیث – جلسه دهم

شرح کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی (جلسه دهم) در اشاره به بعضی قوای باطنیه آیت‌الله محمد صالح کمیلی در ادامه سلسله مباحث اخلاقی با محوریت شرح کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) در مسجد سلماسی قم فرمود: بدان که

ادامه مطلب »
شرح کتاب چهل حدیث

شرح کتاب چهل حدیث – جلسه نهم

شرح کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی (جلسه نهم) حرمت انکار مطالب عرفا آیت‌الله محمد صالح کمیلی در ادامه سلسله مباحث اخلاقی با محوریت شرح کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) در مسجد سلماسی قم فرمود: غالبا وصف جهنم و

ادامه مطلب »