نشست علمی

﷽ نشست علمی  مجمع طلاب شاگردان آیت الله کمیلی دام ظله با همکاری معاونت پژوهش مؤسسه انوار توحید برگزار می کند:  […]