موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

خبر حکم انتصابی مدیرعامل موسسه انوار توحید

خبر حکم انتصابی مدیرعامل موسسه انوار توحید به گزارش روابط عمومی مؤسسه انوار توحید، با حکم حضرت آیت الله محمدصالح کمیلی خراسانی دام ظله جناب آقای عبدالناصر ارجمند به مدت شش ماه از تاریخ 1/7/1402 به عنوان سرپرست مؤسسه انوار

ادامه مطلب »