اطلاعیه برگزاری نشست علمی

🛎 اطلاعیه برگزاری #نشست_علمی ✅ مجمع طلاب شاگردان آیت الله کمیلی دام‌ظله با همکاری معاونت پژوهش مؤسسه انوار توحید برگزار […]

اطلاعیه برگزاری نشست علمی

🛎 اطلاعیه برگزاری #نشست_علمی ✅ مجمع طلاب شاگردان آیت الله کمیلی دام‌ظله با همکاری معاونت پژوهش مؤسسه انوار توحید برگزار […]

اطلاعیه درس اخلاق آداب نماز

✿﷽✿ #اطلاعیه 🔘با توجه به برگزاری مراسم عزاداری در مسجد سلماسی تا پایان ماه صفر، جلسات شرح کتاب آداب نماز حضرت […]

اطلاعیه برگزاری نشست علمی

┄═﷽═┄  اطلاعیه برگزاری #نشست_علمی   مجمع طلاب شاگردان آیت الله کمیلی دام‌ظله با همکاری معاونت پژوهش مؤسسه انوار توحید برگزار می‌کند:  […]

اطلاعیه برگزاری نشست علمی

┄═﷽═┄  اطلاعیه برگزاری #نشست_علمی   مجمع طلاب شاگردان آیت الله کمیلی دام‌ظله با همکاری معاونت پژوهش مؤسسه انوار توحید برگزار می‌کند: […]

اطلاعیه برگزاری نشست علمی

┄═﷽═┄🛎 اطلاعیه برگزاری #نشست_علمی ✅ مجمع طلاب شاگردان آیت الله کمیلی دام‌ظله با همکاری معاونت پژوهش مؤسسه انوار توحید برگزار […]

اطلاعیه برگزاری نشست علمی

┄═﷽═┄ ✅ مجمع طلاب شاگردان آیت الله کمیلی دام‌ظله با همکاری معاونت پژوهش مؤسسه انوار توحید برگزار می‌کند: 🔵  موضوع: […]