موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پوینــدگان انــــــوار توحـــــید

اساسنامه مرکز تحقیقاتی توحید

لوکو

نام شرکت :فرهنگی هنری تحقیقاتی پویندگان انوار

شماره پیگیری :۰۴۲۱۵۷۰۴۶۶۹۸۱۳۲۲۱۶۴ 
تاریخ پذیرش نهایی ؛۱۳۸۸/۰۲/۲۳

شناسه ملی

اساسنامه

 توجه : “جهت بهره مندی و تقسیم سود و منافع بین اعضا موسسه انتفاعی تشکیل می شود”
 به نام خدا
 اساسنامه موسسه فرهنگی و هنری حقیقی غیر انتفاعی “فرهنگی هنری تخفیفانی پویندگان انوار توحید”؛
با نام خدا به انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و بر اساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه موسسه فرهنگی و هنری ” فرهنگی هنری تحقیقاتی پویندگان انوار توحید” تشکیل می شود.

فصل اول – کلیات، تعاریف، اهداف و موضوع فعالیت
ماده ۱- نام مؤسسه: مؤسسه فرهنگی و هنری ” غیر انتفاعی ” فرهنگی هنری تحقیقاتی پویندگان انوار توحید میباشد که برای اختصار ذیلاً موسسه نامیده میشود

ماده ۲- نوع موسسه که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیر تجاری، غیر سیاسی و غیر منفی تاسیس شده غیر انتفاعی است .

ماده ۳- سرمایه مؤسسه و تابعیت آن ایرانی است

ماده ۴- مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی تا زمانی خواهد بود که مجوز موسسه مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. لغو، عدم تمدید یا عدم تایید مجوز مربوطه از سوی وزارتخانه مذکور باعث پایان مدت فعالیت موسسه خواهد شد. اداره ثبت شرکتها پس از اخذ صورتجلسه انحلال مطابق ماده ۳۱ اساسنامه و اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به انحلال موسسه اقدام می نماید. (غیر قابل تغییر)
ماده ۵- نشائی مؤسسه
 استان قم ، شهرستان قم ، بخش مرکزی ، شهر قم، انقلاب ، کوچه میرزا کوچک خان ۹، کوچه ۸ (کاسه گران) ، پلاک۸، طبقه همکف کدپستی ۳۷۱۵۸۴۶۳۹۶

ماده ۶- هرگونه تغییر در محل فعالیت موسسه با تصویب موسسان، پس از ارائه صورتجلسه مجمع عمومی و با اطلاع قبلی و تایید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بلامانع و امکان پذیر خواهد بود.
ذکر اسامی موسسان در ذیل تمام صفحات اساسنامه بهمراه امضا ضرورت دارد

ماده ۷ – سرمایه اولیه و منابع درآمد مؤسسه به شرح زیر است
مبلغ “۱۰۰۰۰۰۰۰” ریال که در بدو تاسیس مؤسسه از سوی مؤسسان به قرار

۱. حسین واثقی غفارکندی به شماره ملی ********* سهم الشرکه

۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال

٢. جواد سروری به شماره ملی ********** سهم الشرکه

۳/۴۰۰/۰۰۰ ریال

۳. مرتضی شیخ راستی به شماره ملی ********** سهم الشرکه

۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال تأمین و تسلیم شد
ب – منابع درآمد مؤسسه :
مورد ۱: سرمایه گذاری اعضای موسسان
مورد ۲: اجرای پروژه های فرهنگی و هنری و مشارکت با نهادها و سازمان ها
مورد ۳: درآمدهای ناشی از فعالیت های فرهنگی و هنری مندرج در بندهای مصوب هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
مورد ۴: حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی

ماده ۸ – موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است

موضوع فعالیتها؛
۱-گردآوری، تألیف، تدوین مقالات ترجمه (غیر رسمی) متون و کتاب به زبانهای خارجی و یا بالعکس.
۲-انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای مؤسسه و اجرای طرحهای پژوهشی، فرهنگی هنری

۳-گردآوری، تنظیم، تدوین و انتشار نمایه نامه و فهرستهای موضوعی در زمینه های گوناگون
۴-تهیه و عرضه و مبادله محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری ، سی دی، فیلمهای ویدئویی و اقلام رایانه ای مجاز به ویژه در زمینه های معارف اسلامی و علوم قرآنی و زبان و ادبیات فارسی و نیز فیلمهای مستند و سینمایی(دارای مجوز).
۵-انجام فعالیتهای انتشاراتی به منظور چاپ و انتشار کتاب در زمینه های گوناگون (با اخذ مجوز لازم)

۶-تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور و یا عرضه مستقیم به متقاضیان و علاقه مندان

۷-تاسیس و تجهیز مراکز چاپ و نشر به منظور انجام دادن کارهای چایی از قبیل چاپ کتاب، نشریه، بروشور (با اخذ مجوز لازم) 

موسسه پس از اخذ مجوز فعالیتهای خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیات رسیدگی مجاز به انجام فعالیتهای مزبور می باشد

ماده ۹- کلیه فعالیتها و اقدامات مؤسسه باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاست های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد

ماده ۱۰- هرگونه تغییر در موضوع و اهداف مؤسسه باید قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تایید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام گردد

ماده ۱۱- به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیتهای فرهنگی، هنری پیش بینی شده در اساسنامه، موسسه می تواند با رعایت مقررات مربوطه به عملیات زیر مبادرت نماید

– تهیه و تامین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار و کار و تلاش به منظور تأمین هزینه های موسسه.

– سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارایی و توانایی های موسسه.

– انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.

– تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانکها و مؤسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.

ماده ۱۲-هرگاه انجام و اجرای برنامه ها و فعالیتهای مؤسسه با وظایف و اختیارات برخی از سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارتخانه ها ارتباط داشته باشد، قبل از انجام و اجرای آن نسبت به کسب مجوز از مراکز ذکر شده ذیربط اقدام خواهد شد. 

فصل دوم – ارکان اصلی مؤسسه 

ماده ۱۳ – ارکان اصلی و تشکیلات اساسی مؤسسه به شرح زیر است 

الف – مؤسسان (مجمع عمومی)

ب – هیات مدیره

ج – مدیرعامل

د – بازرس

ماده ۱۴ – افرادی که با تصویب مؤسسین اولیه مجمع عمومی را تشکیل میدهند باید تمام صلاحیت های لازم برای مؤسس اولیه را دارا بوده و به تایید هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برسند.

ماده ۱۵- مؤسسان از بدو تاسیس مؤسسه و پس از برگزاری مجمع عمومی در قالب مجمع عمومی، مسئول سیاست گذاری و تصمیم گیری و تعیین کننده خط مشی کلی مؤسسه بوده و دارای اختیارات و وظایف زیر میباشند:
الف – تصویب بودجه و تراز مالی.
ب- تعیین و تصویب سیاستهای کلی و خط مشی و برنامه های آتی و تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مؤسسه.

ج – انتخاب هیأت مدیره و مدیر عامل و در صورت لزوم بازرس.

د – استماع گزارش هیات مدیره و مدیر عامل و رسیدگی به آن و اظهار درباره گزارش بازرس (در صورت انتخاب).

ه- تصویب اساسنامه، تصویب و قبول عضویت اعضای جدید موسسه با رعایت ضوابط مصوب مؤسسان و تایید قبلی هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.

و- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های مؤسسه و انتشار تصمیمات قانونی.

ز- تغییر و اصلاح مواد اساسنامه با رعایت ضوابط قانونی و با تأیید قبلی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.

ماده ۱۶ – جلسات مجمع عمومی سالی یک بار در محل مؤسسه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت یافتن جلسه، حضور تمامی اعضاء ضروری است و تصمیمات با اکثر آراء اتخاذ خواهد شد و در صورت عدم حضور کلیه اعضاء حضور دو سوم اعضاء مؤسس که صاحب اکثریت سرمایه نیز باشند در جلسات بعدی ملاک تصمیم گیری خواهد بود.

تشکیل جلسات عادی مجمع عمومی بطور فوق العاده در هر زمان بلامانع است.

ماده ۱۷ – جلسات مجمع عمومی به درخواست اعضای مجمع با رئیس هیات مدیره با مدیر عامل تشکیل می گردد و در دعوتنامه که به صورت کتبی و دو هفته قبل از تشکیل جلسه ارسال خواهد شد، باید دستور جلسه و ساعت حضور و محل جلسه قید شده باشد.

ماده ۱۸ – امور اجرایی مؤسسه توسط هیات مدیرهای متشکل از “۵” نفر که برای مدت “۲” سال توسط مجمع عمومی (موسسان) انتخاب میشوند اداره خواهد شد. تغییر هیأت مدیره بر اساس اساسنامه و طبق صورتجلسه تنظیمی توسط مؤسسان خواهد بود.

ماده ۱۹ – جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آراء رای طرفی که مدیر عامل موافق آن است، لازم الاجرا خواهد بود. ماده ۲۰ – شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات که حداقل هر”۳۰” روز یکبار در محل مؤسسه تشکیل خواهد شد الزامی است. هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب می نمایند.

همچنین هیات مدیره می تواند در صورت لزوم برای سایر اعضاء سمتهای دیگری تعیین نماید. تجدید انتخاب هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است و رئیس هیات مدیره میتواند در عین حال سمت مدیر عامل مؤسسه را دارا باشد. 

ماده ۲۱ – رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به عنوان نمایندگان قانونی مؤسسه دارای تمامی اختیارات لازم قانونی اجرایی بوده و می توانند اختیارات محوله را بین خود تقسیم نمایند؛ اهم وظایف آنان به شرح زیر است:

– حفظ و حراست از اموال مؤسسه، تهیه صورت دارایی از اموال آن

– رسیدگی به حسابهای مؤسسه، پرداخت بدهیها و وصول مطالبات.

– اجرای مصوبات مجمع عمومی (مؤسسان) در ارتباط با امور مؤسسه.
– تهیه و تنظیم بودجه و تراز مالی و تنظیم آیین نامه و دستورالعمل و روشهای اجرای آن پس از تصویب مجمع.

– افتتاح حساب در بانکها و خرید و فروش و اجاره و عقد قراردادهای لازم با اشخاص

– طرح و تعقیب دعاوی اعم از حقوقی و جزایی در مراحل مختلف دادرسی و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، انتخاب وکیل با حق توکیل غیر و اعطای اختیارات لازم به وکلا و عزل آنان قطع و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش، پیگیری و انجام تمامی امور و مسائل قضایی، مالیاتی ثبتی و انجام تمامی اقدامات و تشریفات قانونی و اقدام به ثبت و انتشار آنها و انجام امور مؤسسه در حدود ضوابط اساسنامه و اقدامات اجرایی.

ماده ۲۲ – هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید و مدیر عامل نیز میتواند یک نفر را به سمت قائم مقام خود انتخاب و قسمتی از اختیارات محوله را به وی واگذار کند..

ماده ۲۳ – با توجه به اینکه مدیر عامل موسسه به عنوان مجری تصمیمات هیات مدیره، مسئولیتهای اداری و اجرایی مؤسسه را عهده دار است میتواند با داشتن حق عزل و نصب کارکنان و اداره و تمشیت امور و تدوین طرحها و برنامه ها و ایجاد ارتباط و همکاری با مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی و جلب مشارکت آنها در انجام فعالیتهای مؤسسه اقدامات لازم را انجام دهد و در قبال مؤسسه و هیات مدیره مسئول است.

ماده ۲۴ – مؤسسان (مجمع عمومی) میتوانند به منظور بررسی اسناد و امور مالی و تهیه گزارش از وضعیت حسابهای سالانه و اعلام نظر درباره گزارش مدیر عامل و هیات مدیره یک نفر را به عنوان بازرس اصلی برای یک سال از بین خود یا خارج انتخاب نمایند، بازرس نباید از اعضای هیات مدیره باشد

ماده ۲۵ – بازرس بدون اینکه حق دخالت مستقیم در امور اجرایی مؤسسه را داشته باشد در هر زمان میتواند به اسناد و مدارک و پرونده ها مراجعه و اطلاعات لازم را کسب و عند اللزوم تذکرات ضروری را به مسئولان و متصدیان امر بدهد و در صورت برخورد با نارسایی یا تخلف در حین رسیدگی خود، مراتب را به مؤسسان (مجمع عمومی) اطلاع دهد.

فصل سوم – امور عمومی، مالی، محاسباتی، انحلال و تصفیه

ماده ۲۶ – سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم میشود مگر سال اول که از تاریخ تاسیس شروع و به پایان سال ختم می گردد.

ماده ۲۷ – تمامی اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای آقای جواد سروری به سمت مدیر عامل و ممهور به مهر موسسه معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای یکی از دو نفر مدیر عامل با رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد.

ماده ۲۸ – مدیر عامل در صورتیکه جزء صاحبان حق امضاء باشد میتواند امضای تمام یا قسمتی از استاد یاد شده و مکاتبات مؤسسه را به قائم مقام خود (در صورت انتخاب) و با یکی از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید.

ماده ۲۹ – تمامی اموال و دارایی هایی که به مؤسسه تعلق گرفته یا بعدا به دارایی آن افزوده شود، در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد. در صورتی که از محل فعالیتهای مؤسسه درآمدی تحصیل میشود. پس از وضع هزینه های جاری و قانونی و منظور نمودن “مابقی درآمد حاصله ” درصد به ذخیره احتیاطی (برای توسعه و پیشبرد امور مؤسسه) در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۳۰ – فوت، حجر، استعفا، خروج یا اخراج یک یا چند نفر از مؤسسان یا هیأت مدیره و مدیرعامل موجب انحلال مؤسسه نخواهد بود و عضو جانشین یا سایر اعضاء وظیفه محوله را تا معرفی عضو جدید توسط اعضاء مؤسسه و تأیید هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام خواهند داد. ورثه یا قیم متوفی یا محجور در خصوص معرفی عضو جدید اولویت خاص نخواهند داشت و عودت اموال مربوط به متوفی و محجور از مؤسسه به صاحبان حق براساس قوانین موضوعه کشور خواهد بود.

ماده ۳۱ – انحلال مؤسسه به رای موافق تمامی اعضای مؤسس امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که در جلسه اول حضور تمامی اعضاء حاصل نگردد رای دو سوم اعضاء مؤسس که صاحب اکثریت سرمایه نیز باشند به شرط اینکه کمتر از دو نفر نباشد ملاک و معتبر خواهد بود. همزمان با انحلال، مدیر تصفیه ای به انتخاب مؤسسان (مجمع عمومی) از بین اعضا یا خارج از اعضا تعیین خواهد شد. مدیر تصفیه موظف است به حساب مطالبات و دیون و تمامی اموال و داراییهای مؤسسه رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهیها اقدام و گزارش نهایی را به مؤسسان (مجمع عمومی) تسلیم نماید. مؤسسان (مجمع عمومی) درباره باقیمانده اموال و داراییها اخذ تصمیم خواهند نمود.

ماده ۳۲- آن بخش از اموال و دارایی های موسسه اعم از منقول و غیر منقول که از منابع عمومی کشور و دستگاهها و نهادهای ذیربط فرهنگی تامین گردیده به مبادی مربوطه بازگردانده خواهد شد و مابقی اموال و دارایی ها به ” تخصیص به موسسات خاص یا مشابه “اختصاص می یابد.

ماده ۳۳ – پس از انحلال مؤسسه بر اساس صورتجلسه، مؤسسین باید آن را به هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعلام تا اقدام مقتضی برای کان لم یکن کردن ثبت مؤسسه صورت پذیرد. در صورت عدم اعلام انحلال به هیأت مزبور مؤسسه از تاریخ تنظیم صورتجلسه منحل تلقی میشود؛ ولی مؤسسین در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده ۳۴ – هرگونه تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه از قبیل تغییر آدرس، تغییر مؤسسان، تغییر زمینه فعالیتها و سایر تغییرات باید براساس اساسنامه مصوب و طبق صورتجلسه اعضاء مؤسس پس از تأیید هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی صورت پذیرد.

ماده ۳۵ – تمامی تغییرات پس از طی مراحل اساسنامه ای و تأیید نهایی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، فقط از طریق دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی به اداره ثبت شرکتها برای ثبت تغییرات اعلام میگردد.

ماده ۳۶ – درباره مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر مؤسسات غیر تجاری و ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار خواهد شد.

این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر ۳۶ ماده در جلسه مورخ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ هیأت مؤسس مؤسسه فرهنگی هنری فرهنگی هنری تحقیقاتی پویندگان انوار توحید” حضور تمامی اعضاء قرائت و به اتفاق آراء تصویب شد.

مشخصات و امضای مؤسسان

۱. حسین واثقی غفارکندی 

۲. جواد سروری

٣. مرتضی شیخ راستی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب

اطلاعیه برگزاری درس خارج فقه

اطلاعیه برگزاری درس خارج فقه

اطلاعیه برگزاری درس خارج فقه آیت‌الله کمیلی خراسانی «دام ظله»  به اطلاع سروران گرامی می‌رساند درس خارج فقه حضرت آیت‌الله کمیلی

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی درس اخلاق آیت‌الله کمیلی خراسانی «حفظه الله» 🔰موضوع: شرح کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره)

اطلاعیه برگزاری درس خارج فقه

اطلاعیه برگزاری درس خارج فقه

اطلاعیه برگزاری درس خارج فقه آیت‌الله کمیلی خراسانی «دام ظله»  موضوع: الصید و الذباحه  زمان: شنبه-دو‌شنبه-چهارشنبه|  از ساعت ۱۱ الی ۱۲ ظهر  مکان:

اطلاعیه جلسه ماهیانه اخلاق

اطلاعیه جلسه ماهیانه اخلاق

اطلاعیه جلسه ماهیانه اخلاق | شرح دعای مکارم الاخلاق 📌سخنران آیت الله کمیلی خراسانی «حفظه الله» 🗒پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | همراه

نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۱۴۰۳

نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1403

نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۱۴۰۳ 🔘حضور انتشارات انوار توحید، ناشر آثار فقیه عارف حضرت آیت الله کمیلی خراسانی«حفظه‌الله» در نمایشگاه مجازی

اطلاعیه برگزاری نشست علمی

اطلاعیه برگزاری نشست علمی

اطلاعیه برگزاری نشست علمی مجمع طلاب شاگردان آیت الله کمیلی دام‌ظله با همکاری معاونت پژوهش مؤسسه انوار توحید برگزار می‌کند:

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی درس اخلاق آیت‌الله کمیلی خراسانی «حفظه الله» 🔰موضوع: شرح کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره)

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی درس اخلاق آیت‌الله کمیلی خراسانی «حفظه الله» 🔰موضوع: شرح کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره)

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی درس اخلاق آیت‌الله کمیلی خراسانی «حفظه الله» 🔰موضوع: شرح کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره)

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی

اطلاعیه جلسه هفتگی عمومی درس اخلاق آیت‌الله کمیلی خراسانی «حفظه الله» 🔰موضوع: شرح کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره)

پایگاه‌های مرتبط